Nortraship var en organisasjon opprettet av norske myndigheter i London i 1940. Den disponerte den norske handelsflåten under andre verdenskrig.

Med over 1000 skip til disposisjon var Nortraship verdens største rederi og leverte et svært viktig bidrag til den allierte krigsinnsatsen.

Mulig i dag?

Major Kristian Ure har i en masteroppgave ved Forsvarets høgskole stilt spørsmål ved om en slik overtakelse av norske skip hadde latt seg gjøre i dag. Han har sett på to rederier som har 80–90 prosent mannskaper fra Russland.