Orkla Health har kjøpt 95 prosent av aksjene i konsernet, som også inkluderer datterselskapene Vesterålen Marine Proteiner og Vesterålen Marine Ingredienser, i tillegg til en 30 prosent eierandel i Vesterålen Marine Seaweed.

– Vi har hatt et tett og nært samarbeid med Orkla over mange år som leverandør. Det har vært et ønske fra begge parter å videreutvikle dette samarbeidet, og i den dialogen har det fremstått som det beste alternativet for utviklingen av selskapet at Orkla overtar som hovedeier, sier Mikal Steffensen i en pressemelding.

Faksimile av Fiskeribladet november 2018.

Fortsetter med liten eierpost

Gjennom selskapet Klotind AS har kystfiskeren og investoren fra Myre vært hovedaksjonær i Vesterålen Marine Olje siden 2018, da han kjøpte seg inn i selskapet. Siden den gang er flere datterselskaper etablert og det er bygget ensilasjefabrikk.

– Jeg ønsker å skape noe i hjemkommunen, og vil bidra til at Øksnes fortsatt skal være den største torskekommunen i landet. Vi har tatt en solid plass i førersetet i råstoffkampen, og lykkes vi med å øke verdiskapingen rundt restråstoff, vil det styrke aktørene i havna enda mer, sa Steffensen til Fiskeribladet da han kjøpte selskapet i 2018.

Han startet som sjarkfisker, men har bygget seg opp gjennom fiskeri og kjøp og salg av båt og kvoter.

– For meg er det en motivasjon å bruke av min kapital til å bevare verdiskapingen her nord. Jeg har vært med på å skape arbeidsplasser på havet, nå vil jeg bruke det nettverket jeg har bygget opp på sjøsida til å utvikle prosjekter på land, og jobbe med noe litt mer «familievennlig», sa Steffensen til Fiskeribladet den gang.

Steffensen vil være med videre med en eierpost på 5 prosent og med plass i styret.

Skal utvikles videre

Vesterålen Marine Olje kjøper restråstoff av hvitfisk fra fiskemottak i hele Nord-Norge, og produserer blant annet tran for den velkjente merkevaren Möller's, som eies av Orkla.

– Vi har over lengre tid hatt et godt forretningsmessig forhold til Vesterålen Marine Olje hvor de har vært en viktig leverandør av råstoff til Möller's Tran. Vi går nå inn som eier for å utvikle virksomheten videre og skape verdier både for leverandører, kunder, kystsamfunnet i landsdelen og for oss selv, sier Shaher Yar Khan, Chief Operating Officer i Orkla Health i pressemeldingen.

Kahn understreker at selv om de går inn på eiersiden i Myre-selskapet, vil både Orkla og Vesterålen Marine Olje fortsette samarbeidet med sine leverandører og kunder.

Strategisk viktig

Selskapet vil drives videre med uforandret ledelse og organisasjon. Stian Frivåg, som for øvrig har bakgrunn fra Orkla, vil fortsette som administrerende direktør i selskapet.

– Dette er et strategisk viktig kjøp for oss langs flere dimensjoner. Dette svarer på våre ambisjoner innenfor både helse og bærekraft. Samtidig engasjerer vi oss i en større del av verdikjeden for Möller’s Tran som er en av våre hurtigst voksende internasjonale merkevarer, sier Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Orkla i meldingen.

Partene ønsker ikke å offentliggjøre kjøpesummen.

I 2020 hadde Vesterålen Marine Olje og datterselskaper en samlet omsetning på 60 millioner kroner. Bedriften ble etablert i 2005, og har både produksjonsanlegg og administrasjon lokalisert i Myre havn.