Tre av Slenesets fire yrkesfiskere er samlet på kaia for å gå over forefallende arbeid som må på plass før fiskemottaket kan åpne. Karl Magnus Jakobsen, Bjørn