Ferden starter i Vardø 29. mai, og 35 havner langs kysten får besøk av museumsfartøyet Gamle Oksøy. Siste stopp blir Øygarden utenfor Bergen 30. august.

Filmer hele ferden

Publikum inviteres til mindre utendørsarrangement langs hele kysten med losen som tema. Det legges til rette for påmelding der det trengs, og det blir åpen båt med en egen losutstilling på Gamle Oksøy. Andre aktiviteter som musikk, foredrag og underholdning på bryggene varierer fra sted til sted.

Et web-kamera på fartøyet filmer ferden 24 timer i døgnet, og flere arrangementer blir streamet.

300 loser

– Hele 90 prosent av eksport og import i Norge går sjøveien. Skipstrafikken er dermed viktig for å sikre forsyningene både til industrien og befolkningen ellers. Rundt 300 loser jobber for å gjøre seilingen langs kysten trygg, og sikrer drift av tjenesten 24 timer i døgnet – hele året. Det siste året har losene hatt en viktig rolle for å sikre forsyninger til Norge gjennom covid-19 epidemien, forteller losdirektør Erik Blom i Kystverket, i en pressemelding.

Kystverkets lostjeneste
  • I 1720 ble lostjenesten organisert gjennom en kongelig forordning. Dette ble starten på lostjenesten og det som i dag er Kystverket.
  • På landsbasis har Kystverket rundt 300 loser i tjeneste, stasjonert ved 26 losstasjoner.
  • Det utføres rundt 40 000 losoppdrag i året over hele Norge – i snitt 100 per dag.
  • Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet, ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig farvannskunnskap til å foreta sikker seilas.
  • Lostjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året, og er finansiert av avgifter betalt av skipsfarten som benytter seg av tjenesten.
Kilde: Kystverket