– Unikt innhold går aldri av moten, sier ansvarlig redaktør Øystein Hage.

De offisielle lesertallene til norske medier blir presentert to ganger i året, og i dag offentliggjøres årets første måling i regi av Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Den viser at 17.400 personer daglig leser Fiskeribladet, noe som er en økning på 20 prosent sammenlignet med siste måling i 2022.

– Vi setter dagsorden med egenproduserte nyheter om det viktigste som skjer i fiskeri- og sjømatnæringen. Leserveksten viser at det er det næringen vil ha, sier Hage.

Fiskeribladet står for tiden midt i en endringsprosess, ved at flere av etablerte og erfarne journalistene har eller er i ferd med å gå av med alderspensjon. Avisen har de siste årene derfor brukt mye tid på å rekruttere nye medarbeidere, og Hage er veldig fornøyd med staben som nå skal videreutvikle avisen.

– Betaler seg

– Fiskeribladet gjennomførte omfattende strategiprosess i 2022, der resultatet har vært en spissing av innholdet. Det tror vi betaler seg, sier Hage og fortsetter:

– Fremover blir det enda viktigere å ha et unikt innhold som ingen andre har. Vi har også som mål å skrive mer om næringslivet og industrien på land. Blant annet vil vår nye journalist i Tromsø ha dette ansvaret. Det skal gjøre oss mer relevant for flere i og utenfor bransjen, sier Hage.

Øystein Hage, ansvarlig redaktør Foto: Lena Knutli

Redaktøren er også tydelig på at Fiskeribladet fortsatt skal våge å ta tydelige standpunkter i kontroversielle saker.

– Fiskeribladet har alltid vært tydelig i politiske saker. Det har kanskje gjort oss upopulære, men samtidig viser det vår uavhengighet, sier Hage som lover å stimulere til mer debatt i både fiskeri- og oppdrettsnæringen fremover.

Intrafish opp 60 prosent

Søsterpublikasjon opplever Intrafish.no samtidig en eventyrlig leservekst. I fjor økte lesningen med hele 60 prosent, og daglig leses Intrafish av 4100 personer. Intrafish.no skriver primært om havbruksnæringen, og veksten speiler den økende interessen for havbruksnæringen. Ikke minst har publikasjonen skrevet mye om regjeringens forslag til ny lakseskatt.

IntraFish, Fiskeribladet og den nyetablerte publikasjonen Kystens Næringsliv, dekker alle de viktigste kystnæringene i Norge. Denne uken ble mediekonsernet også omdøpt fra NHST Media Group til DN Media Group. Andre publikasjoner i konsernet er Dagens Næringsliv, Europower, Recharge, TradeWinds, Upstream og Hydrogen Insight.