– Dette er en betydelig investering for sjømatprodusenten Lerøy, for Kjøllefjord og for Øst-Finnmark. Denne investeringen betyr sikring av helårlige arbeidsplasser og drift ved anlegget, samt gode ringvirkninger i lokalsamfunnet, uttaler Børge Soleng i en pressemelding.

Børge Soleng er daglig leder ved Lerøy Norway Seafoods avdeling Kjøllefjord. Foto: Priavet

Han er administrerende direktør for Lerøy Norway Seafoods, og omtaler sjømatkonsernets planer om å investere 158 millioner kroner i deres fabrikk i Kjøllefjord i Lebesby kommune i Finnmark. Dette anlegget er Lerøy Noway Seafoods senter for krabbeproduksjon, men det kjøper også hvitfisk, og det produseres både filet og saltfisk der.

Jobbet med lenge

Ifølge Lerøy har det blitt jobbet med disse planene siden 2019.

– Vi har jobbet i mange år for å få dette til, og da er det ekstra gledelig at vi kommer i mål med en så stor investering og satsing som dette er, uttaler fabrikkleder Raimo Sørensen i pressemeldingen.

Selve arbeidet med å utvidere areal og effektivitet starter neste år, og vil vare et års tid. Ifølge Lerøy vil en betydelig del av den eksisterende bygningsmassen rives og bygges opp på nytt. Byggearealet er på 1534 kvadratmeter.

Viktig krabbe

– Vi satser stort på krabbe her, og den blir stadig viktigere for oss, uttaler Soleng i pressemeldingen.

Han viser til at krabben er med på å sikre arbeidsplasser i Finnmark, og gir stabilitet i sysselsettingen i fylket.

Fra før av er det kjent at Lerøy skal investere 204 millioner kroner i filetfabrikken sin i Båtsfjord.

– Vi har stor tro på produksjon av sjømat i Finnmark, og ser frem til å videreutvikle det potensialet som ligger her, uttaler Soleng.