I november var Mattilsynet på inspeksjon hos Lerøy Norway Seafoods avdeling Båtsfjord. I rapporten fra besøket melder etaten at de blant annet har sett uhygienisk stabling av defekte kar med is, tak i kjølerom som har sort belegg, avflakkende maling og rust over produksjonslinjer og algevekst på noe utstyr (se faktaboks for alle avvikene).

I sum resulterte det i tre pålegg for selskapet.

Dette fant Mattilsynet
  • Teip brukt til å feste plakater og ledninger.
  • uren ytre emballasje lagret i samme rom som ren indre emballasje.