Tirsdag ble nye Nord Fiskarlag dannet på Quality Airport Hotel Gardermoen. Dette er en sammenslåing av Fiskarlaget Nord, Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge.

Like over klokken ble 18 ble Roger Hansen valgt til ny leder. Det skjedde etter at flere tok til orde for sin favorittkandidat, og det ledet opp til kampvotering.

I forkant av dagens ledervalg pekte én av medlemmene i valgnemda til stiftelsesmøtet at de mest sentrale lederkandidatene var Hansen i Fiskarlaget Nord og Kjell Bjørnar Bakken i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Roger Hansen vant valget med 38 mot 33 stemmer. Foto: Robert Nedrejord

Det var Bakken, styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, som var innstilt av valgnemnda som styreleder i det nye laget. Hansen, styreleder i Fiskarlaget Nord, var innstilt som første nestleder, mens Espen Nilsen, nestformann i Fiskarlaget Midt-Norge, ble innstilt som andre nestleder.

– Det har vært en stor jobb valgnemnda har gjort. Det har vært ansvarsfullt. Vi har prøvd å sette sammen et styre som har et bredt spekter, fortalte Lars-Jøran Wickstrøm i valgnemnda fra scenen i 17-tiden, rett før styrevalget.

Han fortalte at det har vært godt samarbeid i nemnda, og at innstillingen var enstemmig.

Nord Fiskarlag ble stiftet på Gardermoen 13. desember 2022. Også styret som skal lede organisasjonen ble valgt samme dag. Foto: Robert Nedrejord

Tok til orde for sine favoritter

Men da det ble åpnet for diskusjon foreslo Daniel Sørensen å innstille Roger Hansen som leder. På rekke og rad fortsatte representantene i salen med å ta til orde for sin favorittkandidat. Flere av medlemmene i salen tok til det som av flere i salen tolket som personangrep på Hansen.

En av karakteristikkene som ble trukket frem var at han ikke var en samlende kandidat.

– Nå er det så mange som har sagt hva de skal stemme at vi kanskje ikke trenger en avstemming, sa Bjørn Hugo Bendiksen fra Moskenes Fiskarlag fra scenen.

Da det ble åpnet for den skriftlige voteringen var ingen blanke stemmer avgitt. Hansen fikk 38 stemmer, Bakken fikk 33 stemmer.

Etter en del diskusjon og en pause, ble Bakken valgt inn som første nestleder. Espen Nilsen blir andre nestleder i det nye laget.

Dette er styret i det nye Nord Fiskarlag:

Fra Fiskarlaget Nord:

 • Roger Hansen (1. vara Alf Norman Hansen, 2. vara Stig Meyer, 3. vara Ørjan Furøy)
 • Mari Ann Johansen (1. vara Kurt Ludvigsen, 2. vara Bjarni Sigurdson, 3. vara Rune Sand)
 • Tommy Andre Nilsen (1. vara Jim Frantzen, 2. vara Kornelia Uteng Sand, 3. vara Håvard Pettersen)
 • Jens Einar Bjørkås Johnsen (1. vara Øyvind Bolle, 2. vara Sindre Olav Hansen, 3. vara Dag Øyvind Ingilæ)

Fra Nordland Fylkes Fiskarlag:

 • Tommy Dammen (1 vara Ken-Richard Hansen, 2. vara Jim Patrick Johansen, 3. vara Bjørn Hansen)
 • Kjell Bjørnar Bakken (1. vara Børre Johannesen, 2. vara Dag Ivar Knutsen, 3. vara Odd Jostein Stangen)
 • Bjørn Hugo Bendiksen (1. vara Remi Skipnes, 2. vara Per Roger Vikten, 3. vara Ole Martin Kjellbakk)
 • Ørjan Sandnes (1. vara Leif Einar Karlsen, 2. vara Børge Iversen, 3. vara Cato Eltoft)
 • Monica Amsen (1. vara Jørn Sverre Hermansen, 2. vara Yngve Larsen, 3. vara Tore Klaussen)

Fiskarlaget Midt-Norge

 • Espen Nilsen (1. vara Trygve Bratland, 2. vara Børge Refsnes, 3. vara Trond Harald Iversen)
 • Ola Andreas Dahle (1. vara Sturla Hepsø, 2. vara Karl Martin Kaald, 3. vara Remi Hatland)

Heggebø: – Historisk dag

I en uttalelse på deres egne hjemmesider, sier leder i Fiskarlaget sentralt, Kåre Heggebø, at stiftelsen av Nord Fiskarlag markerer en historisk dag. Han åpnet dagens møte.

– Vi kan trygt si at dette er en historisk dag, om ikke i verdenshistorien, så i alle fall i Norges Fiskarlag sin historie, fortalte Heggebø da.

Torsdag skal lagene i sør møtes samme sted, da for å stifte Sør Fiskarlag.

Nord Fiskarlag ble stiftet på Gardermoen tirsdag. Foto: Robert Nedrejord