– I utgangspunktet er Kystvakten en stående styrke, og vi har hatt høyt aktivitetsnivå og tilstedeværelse i alle år, sier Oliver Berdal, som er sjef for Kystvakten, til Fiskeribladet.

Skjerper beredskapen

Mandag meddelte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Forsvarets beredskap i Norge nå styrkes. Han delte scenen med forsvarsminister Bjørn Arild Gram og forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Bakteppet er krigen i Ukraina, og frykt for at Russland tyr til andre midler, i en periode der landet har hatt store tap på bakken.

De siste 41 årene har «KV Nordkapp» vært et kystvaktfartøy. Mandag ble det omdøpt til «KNM Nordkapp» ved Bryggen i Bergen. Fartøyet blir nå overlevert til marinen, og skal nå klargjøres som kommandofartøy. Foto: Robert Nedrejord

– Vi ser tegn på at regimet i Russland er mer og mer presset, og ser klare tegn på at Russland vil flytte oppmerksomheten fra slagmarken, fortalte Støre.

Statsministeren viste til et sammensatt trusselbilde, og trakk fram mulige trusler på havet. Det vil ifølge forsvarssjefen bli økt aktivitet innen maritim overvåkning. Nordsjøen blir høyt prioritert, ifølge regjeringen.

Berdal i Kystvakten beskriver deres aktivitet slik:

– Kortversjonen er at vi seiler med de fartøyene vi har, og det vi får til med personellet vi har tilgjengelig. Årvåkenheten vår blir helt klart noe skjerpet, i tråd med situasjonen. Men aktiviteten blir stort sett lik, sier han.

Kan bli endret

– Så det blir ikke mindre fiskerikontroll framover?

– Fiskerikontrollen er viktig, og vår ambisjon er å fortsette vår tilstedeværelse på havet, sier Berdal.

Han viser til at verdenssituasjonen til enhver tid vil påvirke:

– Vi må se dag for dag og uke for uke om andre sikkerhetspolitiske oppgaver får høyere prioritet, sier han.