Lofotfisk Kystfiske AS I Napp i Flakstad er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiske og fangst. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Anton Arnt Arntsen er daglig leder og styreleder i selskapet. Hamansen Fisk AS I Alsvåg i Øksnes er det startet