Norges Råfisklag melder at de også i år vil ha et ekstra stort fokus på kvalitet nå som det tradisjonsrike blåkveitefisket er i gang. Dårligere pris I fjor gjennomførte Råfisklagets kontrollører et særlig tilsyn med kvaliteten på blåkveite. Bakgrunnen var signaler om at norsk