Naboene jubler mens kommunens krykkje-eksperter ber folk forvente invasjon på takene i sentrum, skriver ifinnmark.

Krykkjehotell i en bergvegg ved innseilinga til Hammerfest var et forslag for å løse krykkjeproblematikken som de siste årene har eskalert i sentrum av Hammerfest. Forslaget utløste store protester fra beboerne i området.

Kommunestyret bestemte denne uken at saken må utredes nærmere.

Arbeidsgruppa ser det som umulig at de nå skal klare å jobbe fram ei løsning som kan stå klar til våren, skriver ifinnmark.

– Tiden løper fra oss. Uten et alternativ til krykkjene ser vi for oss at de igjen slår seg ned i sentrum. Om det er gjort tiltak på de takene de var sist, så finner de som regel andre tak i nærheten hvor de slår seg ned, sier leder av arbeidsgruppa, Håvard Hargaut-Jensen til avisa.

Han er også bolig- og eiendomssjef i Hammerfest.