Det mener Norske Havner-direktør, Kjell-Olav Gammelsæter.

Organisasjonene Norske Havner, Sjømat Norge, Norges Fiskarlag og Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) er skeptiske til myndighetenes framtidsplaner for kysten.

Mandag deltok de på et innspillsmøte om Nasjonal Transportplan (NTP), som de mener allerede er på feil kurs.

– Den nye transportplanen blir ikke lagt fram før våren 2024, men allerede nå ser det ut til at framtidens arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten blir nedprioritert, mener Norske Havner-direktør Kjell-Olav Gammelsæter.

Nasjonal Transportplan
  • 13. februar møtte næringslivet og interesseorganisasjoner myndighetene for å komme med innspill for den kommende Nasjonal transportplan (NTP).
  • Nasjonal transportplan (NTP) er en stortingsplan som presenterer regjeringens transportpolitikk og beskriver hvilke målsettinger og prinsipper regjeringen legger til grunn for den.
  • Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet arbeider nå med neste Nasjonal transportplan, som tar for seg perioden 2025–2036.
  • Flere sjømat- og kystorganisasjoner mener regjeringens planer vil bety en nedprioritering av infrastrukturen langs kysten.
Kilde: Regjeringen.no/NFKK/Store Norske leksikon

– Viktig at kysten nå reiser seg

I en felles pressemelding forklarer organisasjonene at de mener kysten nedprioriteres.

– Med de ambisjonene regjeringen har for å gjøre Norge til en ledende havnasjon, og øke eksportsatsingen med 50 prosent fram til 2030, vil det være et stort paradoks om regjering og storting nå ikke benytter muligheten til å satse på kystinfrastruktur. Men jeg vet at prioriteringene blir tøffe og derfor er det viktig at kysten nå reiser seg og krever sin rettmessige del av NTP-kaka, forklarer Gammelsæter.

Viseadministrerende direktør i Sjømat Norge, Trond Davidsen, kommenterer at forventningene til regjeringen var store som følge av målet om å være en ledende havnasjon.

– Men med de signalene som har kommet fra arbeidet så langt, så er vi sterkt bekymret for at det ikke følges opp. Et konkret innspill er å fjerne flaskehalsene mellom bane, vei og havner, uttaler han.

– Forhistorisk infrastruktur

Seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag mener at avstanden mellom hav og marked må bli kortest mulig.

– Det kan ikke skje gjennom en forhistorisk infrastruktur, slik vi har mange steder langs kysten i dag. Heldigvis er fiskeri- og sjømathavnene nå på statlige hender igjen, men det må også følges opp med investeringsmidler, mener han.

Nettverk fjord- og kystkommuner mener at regjeringens føringer for Nasjonal Transportplan i praksis betyr en nedprioritering av kystinfrastrukturen.

– Derfor ser det ut til at regjeringens arbeid med ny NTP kan grunnstøte lenge før første utkast er sendt til regjering og storting. Problemet er manglende nytenkning i samferdselspolitikken, og at alt strategisk arbeid starter som en videreføring av tidligere års politikk, uttaler daglig leder Bernt Lind-Aaby.