Sjøl har ikke Kristin Remøy (54) vært på båt, men skulle ønsket at hun hadde hatt slik fartstid i den jobben hun nå har i rederiet.

Hun er daglig leder i Remøy Havfiske AS. Sammen med broren Olav har hun ansvaret for daglig drift av to båter, den kombinerte reke- og torsketråleren «Remøy» og den pelagiske tråleren «Nordsjøbas».

En av gutta

Med «en av gutta» mener hun at kvinner både bør søke seg arbeid på fiskebåter og tørre å ta i og ta igjen i et mannsdominert arbeid.