– Dette synes jeg er for dårlig, sa Holger Pedersen til salen da helt ferske Nord Fiskarlag skulle velge sine styre- og varamedlemmer.

For der Fiskarlaget Nord hadde én kvinne på listen blant «sine» styremedlemmer, var det ingen kvinner representert fra Nordland Fylkes Fiskarlags side. Monica Amsen fra Andøy sto innstilt som andre vara.

Ba om gruppemøte

– Det er sagt at nemda har gjort det de kan for å få til representasjon mellom fartøygruppene, kvinnerepresentasjon og distriktene. Det tror jeg dere har sett lite på.