Det er første gang Kransvik Kystfiske er på snøkrabbefiske med den 46,5 meter lange ringnotbåten «Straumberg». Båten kjøpte rederiet i fjor og ble solgt med kvoter.

Skipper og medeier Tor-Gunnar Kransvik forteller at de er vant med å levere levendefangst, men ikke snøkrabbe. Å drive med snøkrabbefiske har vist seg å ikke være «bare-bare», legger han til.

Vi begynte i mars og har vært plaget med is, og det har til tider gitt oss et ineffektivt fiske der teinene frøs inn, sier Kransvik.