Wija AS

I Kjøllefjord i Lebesby er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive kyst- og havfiske, samt annen maritim virksomhet. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styrets leder er Rolf Daniel Jenssen.

Nordic Taste AS

I Kristiansund er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive med eksport av sjømat. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styreleder er Magdalena Holm.

Kystmagasinet AS

I Bergen er det startet et nytt aksjeselskap som skal eie og publisere fagtidsskrifter og webbaserte informasjonstiltak mot fiskerinæringer i Norge og Norden. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Gustav Erik Blaalid er styrets leder og styremedlemmer er Erich Alejandro Guerrero Geisse og Vidar Onarheim.