North Aquaculture NUF

I Grindsted i Danmark er det registrert et norsk utenlandsk foretak som vil bygge og gi råd innenfor akvakulturindustrien med RAS-fabrikker. Bendix Mølholm Hansen er daglig leder. North Aquaculture APS er foretakets eier i Danmark.

North Blue Ras AS

I Oslo er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive med aquakultur i RAS-anlegg som er landbasert. Produksjon av sjømat for kommersielt formål, forskning og utvikling av slike anlegg for å finne optimal drift, samt annet som naturlig faller sammen med dette. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Jan Bøyesen er daglig leder og styreleder. Styremedlem er Richard Rognsøy.

Karver Andersen Fisk

I Gravdal i Vestvågøy er det startet et enkeltpersonforetak som skal drive fiskeri i åpen gruppe. Innehaver er Karl-Tore Flaaten.