Det sier leder for den til nå relativt ukjente kystfiskerorganisasjonen Bivdu. Inge Arne Eriksen, tidligere toppbyråkraten i Sametinget med fiskeri som ansvarsområde, ble valgt til leder i Bivdu på årsmøtet for to måneder siden.

Ikke bare sjøsamisk

Bivdu er et samisk begrep for fangst i vid forstand. Eriksen sier at det ikke er riktig å si at Bivdu er en fiskeriorganisasjon for bare samer.

– Vi er en organisasjon for alle som bor i sjøsamiske området uavhengig hvilken etnisitet de har.