Det sier leder for den til nå relativt ukjente kystfiskerorganisasjonen Bivdu. Inge Arne Eriksen, tidligere toppbyråkraten i Sametinget med fiskeri som ansvarsområde, ble