Kystverkets utdjupings- og merkeprosjekt Innsegling Bulandet har sidan i haust gjort farleia gjennom Hovdesundet i breiare og djupare. Prosjektet, til over 32 millionar kroner, er no fullført, melder Kystverket i ei pressemelding.

Onsdag blei dette markert med representantar frå Kystverket, Askvoll kommune, Bulandet Fiskeindustri AS og frå Bulandet Miljøfisk AS til stades.

– Viktig for fiskerinæringa

Kystverket peiker på at breiare og djupare farlei gir redusert risiko for uhell i innseglinga til Bulandet. Og større fartøy kan gå inn Hovdesundet i staden for den alternative og lengre innseglinga opp Sæingskjærsålen, peiker etaten på.

– Ei god innsegling er viktig for fiskerinæring og anna næringsliv på Bulandet. I tillegg er sprengsteinmassene brukt til utfylling på Nikøy, der Askvoll kommune etablerer nytt næringsareal, skriv Kystverket i meldinga.