Formålet med undersøkelsene er å kartlegge hvilke arter og mengden fisk som finnes i området før utbyggingen starter.

– Det er bra at toktet kommer i gang, selv om vi helst hadde sett at det ble gjennomført flere undersøkelser før utbyggingen starter, skriver Gjert Dingsør, ressursforsker i Fiskebåt på deres egen nettside.

Hywind Tampen
 • Hywind Tampen blir verdens største flytende havvindpark og verdens andre, etter Equinors Hywind-park i Skottland
 • Skal elektrifisere Snorre og Gullfaks, to av de store olje og gass feltene i Nordsjøen
 • Turbinene skal årlig produsere 384 GWh med fornybar kraft, som skal erstatte omtrent en tredel av gassen plattformene bruker i dag.
 • Prosjektet vil dermed redusere CO₂-utslippene med cirka 200 000 tonn hvert år plattformene er i drift.
 • Enova støtter prosjektet med 2,3 milliarder kroner
 • Prosjektet er estimert til å koste rundt fem milliarder kroner.
 • Prosjektet vil bli omfattet av oljeskattesystemet som gir selskaper et skattetrekke på 78 prosent av investeringskostnadene
 • Kan stå ferdig i 2022

Kilde: Enova

Garnbåt

Garnbåten «Nesejenta» skal brukes på toktet. «Nesejenta» har erfaring fra liknende tokt nær oljeinstallasjoner.

Planen er å videreføre flere undersøkelser etter at vindturbinene er i drift.

Ber aktører vise aktsomhet

Delmål ved toktet er:

 • Fiske med garn med to forskjellige maskestørrelser i et gradient-design, åtte stasjoner med 0–20 nm distanse fra vindturbinene i en sørvestlig retning
 • Akustiske undersøkelser for å estimere mengde og utbredelse av pelagisk fisk i området
 • Innsamling av vannprøver for å undersøke eDNA, som kan påvise arter som ikke fanges i garnene

– Fiskebåt har etterspurt forundersøkelser i forbindelse med utbyggingen ved flere anledninger, og ber om at andre aktører viser aktsomhet i området så lenge toktet pågår.