– Som næring er vi et helt annet sted i dag enn for bare to år siden, sier Norcod-sjef Christian Riber til Fiskeribladet.

I et heller anonymt bygg i sentralt i Trondheim sentrum ligger både hovedkontoret og fôrsentralen til torskeoppdretteren. Fra ett siderommene her inne styres og overvåkes det aller meste av selskapets aktivitet.

Administrerende direktør Christian Riber i Norcod avbildet ved lokaliteten Jamnungen på Frøya. Her går fisken fra å veie 100–150 gram til rundt 3 kilo på 14 måneder.