Torsdag formiddag la finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem revidert nasjonalbudsjett, som er en oppdatert plan for hva regjeringen vil bruke penger på inneværende år.

Det er blant annet foreslått å bruke 46 millioner kroner ekstra på Havforskningsinstituttets forskningsfartøy. Dette skal dekkes inn gjennom fiskeriforskningsavgiften, der inntektene for staten i år blir større enn først antatt.

Videre foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 2,9 millioner kroner som følge av «den ekstraordinære lønns- og prisjusteringen av budsjettet», slik at samlet foreslås bevilgningen økt med 49,4 millioner kroner.