Under fjorårets snøkrabbesesong falt en fisker over bord fra fartøyet «Hunter» i Barentshavet og døde i forbindelse med setting av krabbeteiner. Det var dårlig vær med snøbyger, vindstyrke på 30–35 knop fra øst-nordøst og 3–4 meter sjø fra øst.

– Arbeid på dette dekket anses som risikofylt, selv under rolige forhold. Det var en intens arbeidssituasjon, der fiskeren måtte feste teinene til settelina ca. hvert tiende sekund med ca. et sekunds margin i til dels høy sjøgang, skriver Havarikommisjonen i en rapport publisert tirsdag.

Det fantes ingen andre fartøy eller redningsmannskaper i nærheten og fiskerens eneste mulighet for å overleve var å bli raskt funnet og reddet av fiskefartøyet, skriver Havarikommisjonen i rapporten.

Fartøyet er eid av rederiet Havøy Kystfiske.

Sikkerhetstilrådinger fra Havarikommisjonen
  • Statens havarikommisjon tilrår Sjøfartsdirektoratet å gjennomføre tiltak som sikrer balanse mellom krav til redningsmidler og de forventede arbeidsforhold for fiske etter snøkrabbe.
  • Statens havarikommisjon tilrår Sjøfartsdirektoratet å påse at rederiet Havøy Kystfiske AS etablerer barrierer slik at sannsynligheten for fall over bord reduseres.
  • Havarikommisjonen tilrår Havøy Kystfiske AS å gjennomføre tiltak i sikkerhetsstyringen for å oppnå trygge arbeidsplasser om bord på rederiets skip.
  • Statens havarikommisjon tilrår Sjøfartsdirektoratet i større grad å følge opp egne retningslinjer slik at skip som revideres er i den operative tilstand som er forventet under aktivt fiske når det gjennomføres revisjoner om bord.
Kilde: Havarikommisjonen

– Ingen fysiske barrierer

Kommisjonen skriver at deres undersøkelse har avdekket flere sikkerhetsproblemer.

– Under redningsaksjonen oppsto det språkproblemer som forsinket redningsarbeidet, og søket ble startet i en annen retning enn hvor fiskeren hadde falt over bord. Det ble ikke kastet ut redningsbøye, og på grunn av været var det ikke forsvarlig å benytte MOB-båten. Det var ikke mulig å lokalisere fiskeren som hadde falt over bord. Minimumskravene til redningsmidler var ikke i balanse med det som var risikoen i arbeidet som ble utført, skriver kommisjonen.

Ifølge rapporten hadde settearrangementet et grunnleggende svakt design.

– Det aktre arbeidsdekket hadde ingen fysiske barrierer for fall over bord og designet gikk ut på at både settelina og teinene skulle gå fritt ut av setteluka uten å møte hindringer. Manglende fysisk barriere var et avvik som ikke ble avdekket av Sjøfartsdirektoratet, skriver Havarikommisjonen.

– Ikke forsvarlig

Revisjoner ble gjennomført da fartøyet ikke var operativt bemannet.

– Tilsynsmyndigheten fikk dermed ikke tilstrekkelig grunnlag for å avdekke språkproblemer og besetningens manglende kunnskap om skipets redningsmidler.

Arbeidssituasjonen på akterdekket var ifølge Havarikommisjonen ikke forsvarlig. Rederiets sikkerhetsstyringssystem hadde flere svakheter og rederiet etterlevde ikke forpliktelsene de hadde påtatt seg.

– Undersøkelsen har vist at rammebetingelser for snøkrabbefangst slik det er regulert i dag, kan påvirke sikkerheten negativt. Snøkrabbeflåten konkurrerte om å ta størst mulig andel av den totale kvoten raskest mulig. Konkurransedrevet fiskeri med dagens rammebetingelser kan ha bidratt til økt risiko i arbeidet, skriver Havarikommisjonen.

Flere tiltak

Ifølge Havarikommisjonens rapport har rederiet iverksatt flere tiltak som følge av ulykken for å sikre arbeidsforholdene på om bord.

– Transportbåndet langs fartøyets babord side har fått et forhøyet rekkverk for å hindre fall over bord ved ferdsel på transportbåndet, skriver kommisjonen om ett av tiltakene.

På arbeidsdekket akterut er det også sveiset inn en stålkonstruksjon som fiskeren som fester teinene på settelinen skal stå beskyttet bak under arbeidet. Rederiet har også anskaffet en redningsbøyle som skal gjøre det mulig å få en person opp fra vannet uten bruk av MOB-båt.

– Denne er tiltenkt forhold hvor utsetting av MOB-båt ikke ansees forsvarlig grunnet høy sjøgang, skriver kommisjonen.