– Samlet sett er 2022 tidenes beste år for fiskeriene som omsettes gjennom Råfisklaget, uttaler administrerende direktør Svein Ove Haugland i Råfisklaget i en årsoppsummering publisert på deres hjemmesider.

Der opplyser han om at omsetningen for de 5300 båtene som har levert fisk gjennom salgslaget har passert 17,2 milliarder kroner. I 2021 var den samla verdien på nesten 13,5 milliarder kroner.

Optimistisk, tross utfordringer

I oppsummeringen skriver han at det alltid er knyttet spenning til inngangen av et nytt år med nye og ubrukte kvoter.

– Verdenssituasjonen med krig og økende matvarepriser gjør at konsumentene må prioritere innkjøpene hardere. Fallende torskekvoter vil også påvirke hele verdikjeden. Men selv med mange spørsmål og en del usikkerhet i markedene, har nok de fleste fiskerne et relativt optimistisk syn på året som kommer, opplyser han.

2022 preget av krig

Haugland skriver at Russlands invasjon av Ukraina i vår vil prege Europa og verden i mange tiår fremover. 2022 var også et år der koronarestriksjonene ble opphevet, noe som har ført til etterspørselen etter norsk sjømat har skutt i været.

– I tillegg har krigen medført endrede tilførselsmønster for sjømat og en generell prisstigning på nær sagt alle varer. Fiskeflåten merker dette blant annet på galopperende drivstoffpriser, skriver Haugland.

Dårligere skreitilgjengelighet

Han viser også til at vinterfisket de to siste årene har vært preget av dårligere tilgjengelighet på skrei, og at lite fisk på innersiden av Lofoten og andre kystnære fiskefelt særlig rammer de minste båtene.

– Under årets skreisesong flyttet fisketrykket seg nordover med et godt fiskeri på Malangsgrunnen utenfor Troms, oppsummerer direktøren.

Det ble en god skreisesong prismessig, etter den kraftige nedgangen i 2021. Også prisutviklingen for ombordfryst tosk har utviklet seg bra gjennom året, ifølge salgslaget. Samlet sett har den norske fiskeflåten levert torsk til en verdi på over 8,3 milliarder kroner gjennom Råfisklaget.

– Dette er tidenes høyeste omsetningsverdi av torsken vår. Torskefiskeriet er Norges viktigste fiskeri og vi har vært gjennom mange meget gode år. Det blir spennende å følge utviklingen videre i en periode hvor torskekvotene går ned, skriver Haugland.

Sei og kongekrabbe prisvinnere

Ifølge Haugland har både seifisket og kongekrabben blant prisvinnerne når det gjelder verdiutvikling sammenlignet med fjoråret. Kongekrabben har hatt kilopriser opp til 500 kroner, og prisutviklingen på sei bidro til økt deltakelse i økt. Råfisklaget opplyser om at den norske flåten leverte sei til en samlet verdi på 1,7 milliarder kroner i år, 62 prosent høyere enn året før.

Rekefisket i Barentshavet hadde også vellykket resultat, ifølge Råfisklaget.

– Også det kystnære fisket har forløpt greit her i nord, selv om rekenæringa er preget av sterkt økende drivstoffpriser.