De siste to årene har det vært en rekke eksempler på at unge jenter i fiskerinæringen er blitt utsatt for hets, seksuell trakassering og dårlig behandling av menn om bord i fiskebåtene. En av dem som ropte høyest varsku var Susanne Mortensen, som fortalte en rekke historier om uholdbare forhold om bord. Nå skal altså fiskerinæringen tilbys et kursprogram som skal få slutt på problemene.

Positiv utvikling

Mortensen er for tiden i svangerskapspermisjon, men synes det er fantastisk gledelig at partene i bransjen, sammen med Likestillings- og diskrimineringsombud, har kommet frem til en avtale som kan bedre forholdene for både unge jenter og andre som blir utsatt for uheldige opplevelser.