I studien «Mammas mat» har til sammen 137 gravide deltatt. En gruppe fikk utdelt torsk til middag to ganger i uken i 16 uker i svangerskapet, mens den andre gruppen fulgte sitt vanlige kosthold.

Barna til gravide som fikk utdelt fisk to ganger i uken i svangerskapet utviklet seg bedre, både sosialt og følelsesmessig, sammenlignet med barna til mødre som ikke fikk utdelt fisk, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

- Ser at det er en forskjell

– Det er små forskjeller, men vi ser at det er en forskjell som kan tyde på at barna til mødrene som fikk mer fisk i graviditeten utviklet seg bedre sosioemosjonelt, det vil si den sosiale og følelsesmessige utviklingen til barnet, sier forsker og psykolog Ingrid Kvestad ved RKBU Vest - regionalt kompetansesenter for barn og unge, som er en del av NORCE.

Den sosiale utviklingen hos så små barn vil for eksempel si evnen de har til å roe seg selv, eller hvordan de kommuniserer med andre, som å smile eller lage lyder.

Sammen med HI-forsker Maria Wik Markhus og rekke andre forskere på HI og Universitetet i Bergen, har Kvestad undersøkt utviklingen til barna da de var tre, seks og elleve måneder gamle.

– Vi ser at det finnes en liten forskjell, men det er viktig å påpeke at alle barna likevel er innenfor normalområdet for små barn i Norge, sier Kvestad i artikkelen.