– Jeg er glad for at kommunestyret i Vågan kommune vedtok å gå videre med kulturmiljøfredningen av Henningsvær, sier riksantikvar Hanna Geiran, i en pressemelding. Hun påpeker at Henningsvær har en historie som er verdt å ta vare på for hele landet.

Viktig representant

I meldingen peker Riksantikvaren på at Henningsvær er en viktig representant for den store betydningen norsk fiskeri har hatt og fortsatt har i Norge. Historisk sett har Lofotfisket hatt betydning for byggingen av nasjonen, både når det gjelder lovgiving, infrastruktur og sosial utvikling.

Fredningsforslaget fra kommunestyret i Vågan bygger på de rike, nasjonale verdiene som finnes i Henningsvær, men også på lokale behov og utfordringer som er spesielle for Henningsvær og Vågan kommune.

Etter kommunestyrets vedtak blir saken lagt frem for fylkestinget i Nordland, og deretter vil den bli sendt på høring hos sentrale høringsparter.

Etter den sentrale høringen sendes saken over til Klima- og miljødepartementet, som vil ferdigstille den for endelig vedtak av Kongen i statsråd. Oversendelsen forventes å skje i første del av 2022, opplyser Riksantikvaren.