Det lange, og ofte krevende havstykket ut til Myken lå som et speil, da Tom Inge Karlsen og følgebåten krysset