Forskere ser en økning av «gelémakrell» i Nordsjøen. Dette kommer av Kudoaparasitten. Den gjør fiskekjøttet om til en flytende, geléaktig masse etter at makrellen er død. Det skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

– Tydelig økning

Kudoaparasitten har mikroskopiske sporer som sitter i muskelvevet i det som utgjør filetene til fisk. Sporene begynner å produsere et enzym som gjør fiskekjøttet om til en geléaktig og flytende masse etter at fisken er død. Tilstanden kalles ofte «soft flesh» eller geléfisk.

Nå har forskere fra HI sett på data fra overvåkning av parasitten de siste 15 årene.

– Vi ser en tydelig økning. De siste 10–15 årene har forekomsten av «soft flesh» lagt stabilt på rundt én prosent hos makrell fra Nordsjøen, sier HI- stipendiat Lucilla Giulietti.

I 2019 og 2020 så forskerne at forekomsten av «soft flesh» økte mellom tre til seks ganger så mye. Om det er en reell økning eller bare en midlertidig oppblussing er for tidlig å si ifølge Giulietti

Stor makrell

Stor makrell, over 400 gram, blir oftest pårviket av Kudoaparasitten. Denne makrellene er mest etterspurt og gir best pris.

– Et annet viktig funn var at det tilsynelatende kun var fisk som hadde store mengder av Kudoaparasitten i kjøttet som utviklet «soft flesh», sier forskeren.

En av forklaringene på økningen av geléfisk har forskerne knyttet til forandringer i makrellbestanden. Bestanden har fra midten av 2000-tallet vokst, samtidig som den har endret vandringsmønster.