Det sier administrerende direktør Arne Mathisen i Lofoten Viking.

Han er å lei av å gjenta argumentene for en selvfølgelighet om at Værøy havn og innløpet må utbygges og settes i stand til at større fiskebåter kan komme til havna med sine storfangster.

Mathisen styrer hjørnesteinsbedriften på Værøy, som sammen med underbedriftene betaler ut 50 millioner året i lønninger til sine ansatte. Bedriften er en stor bidragsyter til fellesskapet som et av de mest lønnsomme tettsteder og fiskevær i landet.