Årsmøtet i Norges Råfisklag avholdes på Radison Blu hotell i Tromsø tirsdag 9. og onsdag 10. mai. Hva som skjer der kan du se i videovinduet øverst i saken.

– De siste ni årene har vært usedvanlig bra, fortalte Råfisklagets økonomidirektør Tommy Nygård under dagens første sesjon, da regnskapet ble gjennomgått.

Onsdag står dette på programmet:

  • 09:00 Regnskap m/ revisjonsberetning (Innledning ved økonomidirektør Tommy Nygård)
  • 09:30 Vedtektsendring: Endring av lagsavgiften (Innledning ved økonomidirektør Tommy Nygård).
  • 10:00 Endring av vedtektene som følge av sammenslåing av eierorganisasjoner.
  • 10:30 Godtgjørelse revisor.
  • 10:45 Pause.
  • 11:00 Valg av revisor.
  • 11:15 Godtgjørelse tillitsvalgte.
  • 11:30 Valg av styre og kontrollkomité.

Opptak fra dag én kan du se her.