– Tallene begynner å bli bra innen rekruttering. Det er ikke primærproblemet. Nå gjelder det å finne løsninger for å holde kvinner i fiskerinæringen, sier Fisker Alice Roseth Helleberg til Fiskeribladet.

Over halvparten av de som har søkt videregående skole til høsten har yrkesfag som førsteønske, meldte regjeringen torsdag. Ikke siden 2012 har flere unge søkt seg til yrkesfag. For fiske og fangst-utdanningen har kvinneandelen doblet seg på to år.

Helleberg er styreleder og grunnlegger av organisasjonen Hun Fisker. Hun er fornøyd med at det er økning i søkertallene hos jenter på fiske og fangst, og håper mange av dem fortsetter.