Vi vet ikke noe om hvordan kvoten for 2023 vil bli, men vi ser at det er for lite snøkrabbekvote for den eksisterende flåten, sier HMS-ansvarlig for «Kildin», Lisbeth Annie Andreassen til Fiskeribladet.

Snøkrabbebåten «Kildin» er på sin siste snøkrabbetur i Barentshavet for i år. De satser på å totalt hente inn 150 tonn snøkrabbe i år. Snøkrabbebåten hadde sin første tur ut etter fangst av snøkrabbe i fjor da de ble tildelt tillatelse.

Økt driftsgrunnlag

Da vi søkte om tillatelse, var det for å øke driftsgrunnlaget.