Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) kaller onsdag i neste uke inn til et møte om arbeidsforhold og likestilling i fiskeri- og sjømatnæringen. Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Bakgrunnen er den siste tids medieoppslag om trakassering og mobbing av kvinnelige fiskere.

– I høst har flere kvinner i fiskerinæringen stått frem og fortalt om sine erfaringer med seksuell trakassering og negative holdninger. Dette er alvorlige forhold som fiskerinæringen ikke kan være bekjent av og som det må jobbes systematisk og målrettet med, sier Skjæran i pressemeldingen.

Likestillings- og diskrimineringsombudet vil delta i møtet. Ombudet skal ifølge departementet informere om regelverket, og hvordan kritikkverdig adferd kan forebygges og håndteres.

– Jeg vil høre hvordan aktørene arbeider for å hindre kritikkverdig adferd, hvordan saker som varsles blir håndtert og hvordan de vil følge opp dette arbeidet, sier Skjæran.