På kaia i Bergen ligger to av Fiskeridirektoratets kontrollfartøyer tett inntil hverandre. «Eir» har vært på befaring