Fiskeribladet innfører den nye innloggingsløsningen tirsdag 15. februar.

Løsningen heter NHST ID og vil gi abonnentene mulighet til å lese flere eller alle avisene i det norske mediekonsernet NHST Media Group med samme innlogging.

Må logge inn igjen

Avisene som er en del av NHST Media Group er i tillegg til Fiskeribladet: IntraFish, Dagens Næringsliv, Europower, Upstream, Recharge og TradeWinds. Tilgang til flere aviser forutsetter at du har abonnement på de avisene du vil lese.

– Vi er glade for at abonnentene nå får bedre abonnementsmuligheter hos oss, sier nyhetsredaktør Camilla Aadland.

For deg som er Fiskeribladet-abonnent, får overgangen til ny innloggingsløsning ingen andre konsekvenser enn at du automatisk blir logget ut når NHST ID er innført.

Det eneste du trenger å gjøre, er å logge inn igjen med eksisterende brukernavn og passord. Dersom du har glemt passordet, kan du enkelt opprette nytt. Alle abonnenter vil også få informasjon om dette på epost.

Kontakt oss

Aviser i NHST Media Group som hittil har innført NHST ID er Recharge, Upstream, IntraFish.no og IntraFish.com.

De neste månedene vil avisene Dagens Næringsliv, Europower og TradeWinds også innføre NHST ID som påloggingsløsning.

Dersom du skulle oppleve problemer med å opprette NHST ID, eller har spørsmål om den nye løsningen, kan du ta kontakt med vår abonnement-avdeling på abonnement@fiskeribladet.no eller tlf. 55 21 33 00.