Ingen har kapasitet til å påta seg ledervervet i et styre som utfører arbeidet sitt på dugnad, skriver Fiskekjøpernes Forening (FiFor) i en pressemelding.

Blitt svekket

– Det er en klar sammenheng mellom svekkelsen av FiFor som organisasjon og den nedgangen i sysselsetting og bosetting i fiskeriavhengige kystsamfunn, mener organisasjonen.

Primus motor og leder i de fleste av årene organisasjonen har eksistert, Steinar Eliassen, sier til Fiskeribladet at det blir for dumt å fortsette som et dugnadsprosjekt.

– Dødeligheten blant medlemsbedriftene har vært stor. Noen har valgt å melde seg ut, uten å slutte seg til andre organisasjoner, mens andre har søkt seg til andre organisasjoner, sier han.

Fiskekjøpernes Forening
  • Fiskekjøpernes Forening har vært en organisasjon som arbeider for stabile rammebetingelser for små og mellomstore fiskeprodusenter. Den ble offisielt etablert 19. april 2007 i Svolvær.

Kilde: Fiskekjøpernes Forenings nettside.

Avbrutt sjømatsamarbeid

Det har vært gjort forsøk på å føre foreningen videre. I 2015 forsøkte Fiskekjøpernes Forening å få til et samarbeid med Sjømatbedriftene, et samarbeid som ble avsluttet etter bare noen få år, opplyser Eliassen.

– Samarbeidet kjentes ikke særlig vellykket. Vi følte at vi betalte medlemskontingent uten å få noe særlig igjen for det. Sjømatbedriftene var mer en organisasjon for lakseindustrien, som tok for lite hensyn til de mindre bedriftene, sier Eliassen.

Mister talerør

I meldingen som foreningen har sendt ut sier de at «når FiFor nå avvikles, forsvinner det klareste talerøret for den tradisjonelle fisketilvirkerens behov for nødvendige basisfunksjoner.»

«Fiskekjøpernes Forening ble etablert som en organisasjon for frittstående fiskekjøpere og tilvirkere. Formålet var å arbeide for bedre rammebetingelser for medlemmene slik at disse kunne skape lønnsomme arbeidsplasser basert på landets rike fiskeressurser og dermed bidra til å opprettholde bosetting i kystsamfunnene», viser de til.

Motarbeidet

– Den viktigste saken vi har jobbet for er å få fiskejukset satt høyt på dagsordenen. Dette fikk vi gjennomslag for da utvalget for fremtidens fiskerikontroll ble nedsatt. Nå gjenstår det å se om forslagene som dette utvalget kom med bli fulgt opp, sier Eliassen til Fiskeribladet.

Han mener seg motarbeidet både av tidligere fiskeriministre og Fiskeridirektoratet i å få til et effektivt system i kontrollen med leveransene fra fiskerne til fiskemottakene.

Eliassen har ment det ville vært en enkel sak å beregne fangst som ikke blir registrert i fangststatistikken, mens tidligere fiskeridirektør Liv Holmefjord har sagt at det er for mange usikkerhetsmomenter til at dette kan kvantifiseres.

Politikerne må skjønne

Eliassen sier at det også har vært viktig for foreningen å få politikerne til å skjønne hva som er grunnen til at de leveringspliktige trålselskapene kan drive med store overskudd, samtidig som industrien de samme selskapene eier ikke oppnår lønnsomhet.

– Nå er det andre signaler fra de som skal overta regjeringsmakten. Vi får håpe at det skjer en endring i dette skiftet, sier han som har vært ansikt og stemme for organisasjonen for de frittstående fiskekjøperne og tilvirkerne som ikke har funnet seg til rette i de andre sjømatorganisasjonene.

På spørsmål om det har vært et enmannsprosjekt å drive en slik dugnadsorganisasjon, sier Eliassen at han har følt at han har hatt både et styre og medlemmer i ryggen for det han har stått for.

Ringen ble sluttet samme sted der det begynte. På møte i Svolvær, 16. september 2021, var det slutt fastslår foreningen i meldingen.

Dette var styret ved nedleggelsen:

  • Steinar Eliassen, styreleder
  • Ann-Kristin Kvalsvik, nestleder
  • Geir Børre Johansen
  • Thorvald Giæver
  • Ola Henrik Telebond
  • Jonas Walsøe
  • Duncan Steel, varamedlem
  • Jack Robert Møller, varamedlem