Det skriver Kyst og Fjord. Brevet er ifølge avisen datert 25. januar og skal hittil ha gått under radaren. Kun personer internt i Fiskarlaget har kjent til innholdet, skriver avisen.

Brevet tar opp at Nord Fiskarlag støtter regjeringens forslag i kvotemeldingen om at kvoteavsetningen på torsk til åpen gruppe skal belastes totalkvote før fordeling.

– Grovt illojalt

«Fiskebåt mener at det er grovt illojalt av styret i Nord Fiskarlag å fatte vedtak som strider mot Landsmøtets enstemmige vedtak om hvordan ressursfordelingen skal være i perioden 2015-2025», refererer Kyst og Fjord fra brevet avisen har fått innsyn i.