Norges Fiskarlag har lyst ut stillingen som generalsekretær med søknadsfrist 6. juni.

Tidligere i mai ble det kjent at nåværende generalsekretær Otto Gregussen gir seg til høsten, og nå søkes det etter hans erstatter.

«Vi ønsker oss en tydelig toppleder som har et sterkt engasjement for fiskerinæringen og som kan være en god ambassadør for Norges Fiskarlag. Generalsekretæren skal arbeide for å oppnå et best mulig tillitsforhold til Fiskarlagets medlemmer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter», heter det i utlysningen.

Fiskarlaget skriver i utlysningen at de søker en kandidat som bør ha:

«Solid ledererfaring, god organisasjonspolitisk forståelse og erfaring med økonomistyring. Vår nye generalsekretær skal være en synlig og inspirerende pådriver for å sikre en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av en av våre viktigste næringer.»