Lederen i Norges Fiskarlag er en av dem som var på vindkraftforeningen Norweas aller første sameksistens-konferanse for alle aktører med aktiviteter og interesser i norske havområder.

Her fikk han høre den europeiske vindkraftbransjens talsmann Giles Dickson snakke om hvordan fiskerinæringen kan fortsette å drive passivt fiske og fangst av pelagisk fisk i mange europeiske havvindparker. Og få erstatning for tapt fangst, skriver Europower.

– Må ha lykkelig sameksistens

Sjefen i Wind Europe snakket engasjert om hvordan fiskeriinteresser får fordeler fra havvind-industrien på kontinentet.