Under tirsdagens årsmøte i Fiskarlaget Nord ble det utnevnt tre nye æresmedlemmer i laget. Diplom, heder, ære og trampeklapp gikk til Knut Werner Hansen, Arvid Ahlquist og Ivar Sagen, for mangeårig innsats og arbeid for fiskerne i nord.

Knut Werner Hansen har vært tillitsmann i organisasjonen siden 70-tallet, og har sittet 19 år i landsstyret. Han er også tidligere utnevnt til æresmedlem i Norges Fiskarlag.

Arvid Ahlquist og Ivar Sagen har begge vært administrativt ansatt i laget, og har i en årrekke vært organisasjonens ansikt utad i de nordligste fylkene.