Nærings- og fiskeridepartementet ved statsråden som inviterte Norges Fiskarlag og Andøya Space AS til møte torsdag 13. januar.

I møtet kom det fram at selskapet legger opp til å øke sine aktiviteter i årene som kommer. Samtidig ble det uttrykt ønske om en god dialog med fiskerinæringa, om hvordan ulempene som følge av dette kan bli minst mulige, skriver Norges Fiskarlag på sine hjemmesider.

Praktiske problemer

– Eirik Norvoll i Andøy Fiskarlag ga i møtet en god orientering om historikken, samt de praktiske problemene fiskerne opplever som følge av aktivitetene til Andøya Space AS, står det i meldingen fra laget.

Per i dag er det først og fremst aktivitetene til datterselskapet Andøya Space Defence som skaper store problemer for fiskerne. I tillegg er det bekymring for hva aktivitetene knyttet til den planlagte satellitt-oppskytningsbasen – Andøya Space Orbital, skal medføre av konsekvenser for næringen.

Avtale eller plan

Per nå eksisterer det ingen avtale med Andøya Space AS, som bidrar til god sameksistens. Fiskarlaget skriver at de sendte et utkast til avtale i fjor høst, men venter fremdeles på en formell tilbakemelding.

– Dersom det i stedet skal lages en plan for å ivareta sameksistens med berørte parter, ønsker både Fiskarlaget og landindustrien å få anledning til å delta i dette arbeidet, skriver Fiskarlaget.

Leder Kåre Heggebø registrerer at det er stor avstand mellom partene.

Det ble ikke gitt konkrete avklaringer om videre oppfølging i møtet, skriver Fiskarlaget.