Fiskeribladet meldte fredag morgen at den norske regjeringen hever kontrakten på NH90-helikopteret.

– Vi frykter at beslutningen om å heve leveransen vil bety at Kystvakten blir uten helikopter i lang tid. Dette håper vi Forsvaret snarest løser gjennom å komme med et alternativ.

Dette sier fagsjef Joakim Martinsen i en pressemelding fra Norges Fiskarlag fredag.

Fredag morgen ble det altså klart at regjeringen hever kontrakten og norske myndigheter vil begynne forberedelsene til å levere tilbake både helikoptrene og annet materiell til leverandøren.

Norge vil samtidig kreve tilbakeført om lag fem milliarder kronene som er blitt utbetalt, i tillegg til renter og andre utgifter.

Viktig for fiskeri og sikkerhet

– NH90-helikoptrene skulle ha en rolle både på kystvaktskipene og på fregattene, skriver Norges Fiskarlag, som i lang tid har påpekt hvor viktig det er at Kystvakten har helikoptre om bord. Det har de drøye ti siste årene vært svak kapasitet på området, noe som har redusert beredskapen for de som er på havet.

– Vi mener nå det er påkrevd at Forsvaret finner en alternativ løsning, inntil de nye permanente helikoptrene kommer på plass. Erfaringsmessig vil dette ta lang tid. At Kystvakten har helikopter om bord er veldig viktig for sikkerheten til de sjøfarende og hensynet til god fiskerikontroll, sier Joakim Martinsen.

Kystvakten hadde tidligere de mindre Lynx-helikoptrene om bord i flere av skipene, men dette helikopteret ble faset ut tidlig på 2010-tallet. På bildet nedenfor er Fiskarlaget om bord på KV Senja i 2011. Helikopteret på bildet var et av de siste i operativ tjeneste.

Fiskarlaget om bord på KV Senja i 2011. Foto: Norges Fiskarlag/Jan-Erik Indrestrand