I et brev til Helse-Nord bes det spesielt om at dette tas inn i arbeidet med nye Hammerfest sykehus, skriver Norges Fiskarlag.

I forbindelse med nytt sykehus, forventer Fiskarlaget Nord at utfordringen med sterk rotorvind fra de nye helikoptrene ikke skal bli et problem når sykehuset tas i bruk.

Ikke dimensjonert

I brevet viser styret til at det i forbindelse med innfasingen av de nye SAR Queen helikoptrene i den norske redningstjenesten er så sterkt rotorvind at det er vanskelig å ta ned helikoptrene ved mange sykehus:

«De nye helikoptrene er forventet å styrke beredskapen. Samtidig registreres det at flere sykehus i Nord-Norge, som kunne ta imot Sea-King helikopter på nære landingsplasser, foreløpig ikke er dimensjonert for å ta imot SAR Queen helikoptrene. Akuttpasienter må dermed tas ned ved alternativt landingssted, og fraktes på annen måte videre til sykehus.» står det blant annet i brevet.

Laget ber dermed om oppgradering av nære landingsplasser.

Avgjørende for akuttberedskapen

– Helikopterberedskapen er et avgjørende element i den akuttberedskapen både fiskere og samfunnet for øvrig setter sin lit til. Oppmerksomheten rundt utviklingen denne tjenesten gjenspeiler betydningen den har, sier daglig leder Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord i meldingen.

Leder i Fiskarlaget, Kjell Ingebrigtsen, støtter utspillet til Fiskarlaget Nord.