Av dem var det to som skjedde i fiskeindustrien, viser en oversikt fra Arbeidstilsynet. Det var ett dødsfall i 2012 og ett i 2017 – i tillegg til det hos Lerøy