På oppdrag for interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Fiskebåt har Sintef tatt for seg havfiskeflåtens ringvirkninger langs kysten. Den havgående fiskeflåten bidrar til en enorm verdiskaping, ifølge rapporten. Torsketrålerne og ringnotsnurperne drar lasset.

– Beslutninger tatt på 80-tallet

– Det er interessant at den havgående flåtens dominerende posisjon i dag er et resultat av beslutninger tatt tidlig på 80-tallet av fiskerimyndighetene, sier Roger Richardsen i Sintef Ocean til Fiskeribladet, en av forfatterne bak rapporten.

Han viser til at på 80-tallet var det en betydelig overkapasitet i flåten, dårlig lønnsomhet og overbeskatning av viktige bestander.