I en pressemelding torsdag melder Fiskeridirektoratet at fristen for å installere posisjonsrapportering (VMS) og elektronisk rapportering (ERS) for fartøy over 10 meter snart går ut.

– Det er fremdeles noen fartøy som enda ikke har skaffet seg nødvendig utstyr, og vi minner derfor om at det er viktig å få installert VMS og ERS i god tid før planlagt bruk av fartøyet og planlagt fiskeriaktivitet, uttaler divisjonsdirektør Siv June Hansen i direktoratet i meldingen.

Avslutter ordning

Ifølge direktoratet vil det ikke være mulig å bruke fartøyet uten installert utstyr, selv om det er bestilt utstyr og avtalt installering.

– Nå som problemer knyttet til komponentmangel hos leverandører og lang ventetid hos installatører ikke lenger er aktuell, vil ordningen som tillater bruk mens en venter på installasjon bli avsluttet, melder Hansen.

Ved forsinkelser hos leverandør eller installatør etter denne datoen må en vente, hifølge direktoratet. Alternativet blir å bruke en annen leverandør som ikke har for inkelser.

– Lov å gjøre feil

Myndighetene kommer ifølge direktoratet til å ha fokus på fartøy i bruk som ikke har installert VMS og ikke bruker ERS ved fiskeriaktivitet, og viser til regelverket «Reaksjonar ved regelbrot». Det første året blir det ifølge myndighetene viktigste at de med ansvar om bord blir kjent med rapporteringskravene.

– I tilfeller der fangst blir rapportert feil, vil det i denne perioden være lov å gjøre feil – og Fiskerirektoratet vil derfor hjelpe deg med veiledning, uttaler Hansen.

Direktoratet vil derimot vurdere reaksjoner ved bevisst eller gjentatt rapporterte feil i fangst.

– Vi oppfordrer derfor alle til å gjøre seg kjent med informasjon om rapportering på havet, uttaler Hansen.