Ifølge Sjøfartsdirektoratets statistikk, skyldes 46 prosent av dødsulykkene til sjøs de siste ti årene fallhendelser. Fallhendelser inkluderer «fall om bord», «fall til sjø», og «fall på kai/havn/brygge».Når det gjelder antall personskader til sjøs i samme tidsperiode skyldes 35 prosent fallhendelser, altså over én tredjedel.

– Vi ser også at trenden dessverre er økende. De siste fem årene har 62 prosent av dødsulykkene til sjøs bakgrunn i fallhendelser, og de siste 12 månedene er tallet hele 83 prosent (pr. oktober 2022), skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding fredag.

Av alle de ulike hendelsene, oppnådde fallhendelser høyest risikoscore under risikovurderingene i 2022.