– Jeg er fornøyd så lenge jeg kan få levert makrellfangster til det lokale mottaket, sier Sverre Gunnar Syvertsen på «Strandbuen» av Mandal.

Dårlig marked

Kystfiskeren fra Mandal har en dorgekvote på 140 tonn i år og kan fiske makrell frem til november. For tiden tar han fangster i Ryving-området, og den beste turen i forrige uke ga 390 kilo for Fiskelaget på Gismerøya. Dette mottaket holder nå en makrellpris på 22 kroner kiloet til fisker.

– Markedet er dårlig og det ble stopp i makrellfisket langs kysten tirsdag.